Profilaktyka

Fundacja Onkorejs – Wybieram Życie została partnerem Podmiotu Leczniczego Copernicus Sp. z o.o. w realizacji w województwie pomorskim dwóch projektów profilaktycznych – wczesnego wykrywania raka jelita grubego i raka szyjki macicy. Chcemy wspólnie  zwiększać świadomość jak ważne są badania profilaktyczne oraz podnosić dostęp do badań (cytologii i kolonoskopIi) w szczególności na terenach oddalonych od ośrodków zdrowotnych. Projekty realizowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

♣ Projekt pn. Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego. Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie, Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy, Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o., Wartość projektu: 4 993 199,81 zł, Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4 743 539,82 zł (95% kosztów kwalifikowanych), Planowany czas realizacji: 2017-2020.

♣ Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”. Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie. Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy. Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy. Wartość projektu: 6 023 930,46 zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 722 733,94 zł (95% kosztów kwalifikowanych). Planowany czas realizacji: 2017-2020. 

 

Projekty współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020