Fundacja

Fundacja Onkorejs – Wybieram Życie

mail: onkorejs@onkorejs.pl; onkorejs@wp.pl; telefon: 502-080-598

Nr Konta: 27 1750 0012 0000 0000 3227 5494

NIP: 6040168832; REGON: 363545333; KRS: 0000597569

 

Zarząd Fundacji:

Magdalena Lesiewicz – Prezes Zarządu Fundacji (założycielka i fundatorka)

onkorejs@onkorejs.pl; telefon: 502-080-598

Rada Fundacji:

radafundacji@onkorejs.pl

Aleksandra Drogoś – Rozalewska – Przewodnicząca Rady Fundacji

Iwona Naliwajek – członek Rady Fundacji 

Joanna Pieprzyk – członek Rady Fundacji

Jolanta Mrotek – Grudzińska – członek Rady Fundacji 

Ambasador Fundacji:

Jolanta Mrotek

Cele Fundacji Onkorejs – Wybieram Życie:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej.

 2. Popularyzacja badań profilaktycznych.

 3. Upowszechnienie idei, że raka wcześnie wykrytego można leczyć.

 4. Budowanie świadomości, że pomimo choroby można realizować marzenia.

 5. Pomoc i wsparcie osób przewlekle chorych oraz ich rodzin i bliskich.

 6. Zwalczanie stereotypów nt. przewlekle chorych oraz chorób przewlekłych.

 7. Promocja zdrowia.

 8. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.

 9. Prowadzenie działań prowadzących do wzrostu świadomości na temat chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych.

 10. Pomoc społeczna przewlekle chorym, w tym osobom niepełnosprawnym.

 11. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.

 12. Prowadzenie działań zwiększających dostępność oraz standardy leczenia.

 13. Reprezentowanie interesów pacjentów chorujących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby onkologiczne.

 14. Promocja oraz organizacja wolontariatu.

   Statut Fundacji

   

  Sprawozdanie finansowe za 2016

  Sprawozdanie merytoryczne 2016

  Sprawozdanie finansowe za 2017

Sprawozdanie merytoryczne za 2017