Fundacja

Fundacja Onkorejs – Wybieram Życie

mail:  onkorejs@wp.pl; telefon: 502-080-598

Nr Konta: 27 1750 0012 0000 0000 3227 5494 SWIFT PPABPLPKXXX

NIP: 6040168832; REGON: 363545333; KRS: 0000597569

 

Zarząd Fundacji:

Magdalena Lesiewicz – Prezes Zarządu Fundacji (założycielka i fundatorka);  telefon: 502-080-598

Rada Fundacji:

Aleksandra Drogoś – Rozalewska – Przewodnicząca Rady Fundacji

Iwona Naliwajek – członek Rady Fundacji 

Jolanta Mrotek – Grudzińska – członek Rady Fundacji 

Paweł Lender – członek Rady Fundacji

 

Cele Fundacji Onkorejs – Wybieram Życie:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej.

 2. Popularyzacja badań profilaktycznych.

 3. Upowszechnienie idei, że raka wcześnie wykrytego można leczyć.

 4. Budowanie świadomości, że pomimo choroby można realizować marzenia.

 5. Pomoc i wsparcie osób przewlekle chorych oraz ich rodzin i bliskich.

 6. Zwalczanie stereotypów nt. przewlekle chorych oraz chorób przewlekłych.

 7. Promocja zdrowia.

 8. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.

 9. Prowadzenie działań prowadzących do wzrostu świadomości na temat chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób onkologicznych.

 10. Pomoc społeczna przewlekle chorym, w tym osobom niepełnosprawnym.

 11. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej.

 12. Prowadzenie działań zwiększających dostępność oraz standardy leczenia.

 13. Reprezentowanie interesów pacjentów chorujących na choroby przewlekłe, w tym w szczególności na choroby onkologiczne.

 14. Promocja oraz organizacja wolontariatu.

   Statut Fundacji

  Sprawozdanie finansowe za 2016

  Sprawozdanie merytoryczne 2016

  Sprawozdanie finansowe za 2017

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Sprawozdanie za 2018

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


Sprawozdanie za 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

bilans

rachunek zysków i strat

informacja dodatkowa

sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie za 2020

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie za 2021

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie za 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek Zysków i Strat

Informacja dodatkowa

Bilans